15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II…

15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II 💛

Wiele jego słów mam w sercu, wszystkie budujące, inspirujące, pokrzepiające, ale też wzywające do ROZWOJU, do wymagania od siebie, nawet jeśli inni niczego od nas nie wymagają… Nie stój w miejscu, stawiaj sobie dobre cele, jak trzeba – płyn pod prąd i nie ustawaj w wierze! 💛

Dziś szczególnie wybrzmiewają mi te słowa:
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

Ufaj, będzie pięknie!!! 💛

15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II… Read More »