34. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego k…

34. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 💐

Ksiądz Jerzy prosił Boga: „Twojej uzdrawiającej mocy powierzamy wszystkie ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczać, jak Ty przebaczasz nam nasze winy”.

„Powinniśmy wszyscy troszczyć się o to, aby przywracając szacunek dla sprawiedliwości, nie było w naszym sercu miejsca dla zemsty czy żądzy odwetu. Nie daj się zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężaj…”

„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.

„Słowa prawdy, życie w prawdzie może kosztować, jest czasami ryzykowne”.

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala”.