Czujesz smutek, brak nadziei…?…

Czujesz smutek, brak nadziei…?
Weź do serca to Słowo 👇 Słyszałem twoją modlitwę,
widziałem twoje łzy.
Uzdrowię cię.
Iz 38, 5 Zrzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma.
Ps 55, 23 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ap 21, 4 Przytulam 💛
Dobrej niedzieli 🫶