Jak często zwracasz się do Mamy Jezusa?…

Jak często zwracasz się do Mamy Jezusa?
Czy jest obecna w Twoim życiu?
Czy pamiętasz o Niej w problemach i kłopotach?
Czy wierzysz, że Ona dyskretnie za tobą oręduje tak, jak to zrobiła w Kanie Galilejskiej?
To na Jej prośbę Jezus dokonał cudu w sprawie wydawałoby się mało ważnej.
Ale dla Maryji i Jezusa każda nasza sprawa jest ważna ☺️
Maryja nie zastępuje Jezusa, nie przysłania Go sobą, Ona zawsze wskazuje na Niego i mówi „zróbcie cokolwiek On wam powie” ✝️
Poproś Ją, by w szarej codzienności prowadziła Cię do swojego Syna 💕

Insp. „Modlitwa w drodze”