„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? J…

❤️
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą».
Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
❤️
Mk 12, 28-31