Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,…

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści…
On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Iz 53, 4-5
✝️