Na dzisiejszą kawę z Bogiem boski kwadrans taki …

Na dzisiejszą kawę z Bogiem 👉 boski kwadrans 👉 taki fragment:

☁️ „Niech ta Księga Prawa
będzie zawsze na twych ustach:
rozważaj ją w dzień i w nocy,
abyś ściśle spełniał wszystko,
co w niej jest napisane,
bo tylko wtedy powiedzie ci się
i okaże się twoja roztropność.
Czyż ci nie rozkazałem:
Bądź mężny i mocny?
Nie bój się i nie lękaj,
ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój,
wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.” ☁️
Joz 1, 8-9

☁️ „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce.” ☁️
Ps 119, 105