„Nic dwa razy się nie zdarza…

„Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy…
Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.”
W. Szymborska

Szanuj każdą chwilę swojego cennego życia…
Traktuj każdy moment jako wyjątkowy, niepowtarzalny.
Twórz takie chwile, które będą pięknym wspomnieniem 🥰