Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; …

🕊 Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; przez SWOJE SŁOWO daj mi zrozumienie!🕊 Ps 119, 169