„On sam wyprowadził cię z Egiptu z wielką mocą, by…

„On sam wyprowadził cię z Egiptu z wielką mocą, by wypędzić przed tobą narody większe i silniejsze od ciebie, wprowadzić cię do ich ziemi i obdarować ich własnością, jak to dziś się dzieje.Wiedz zatem dzisiaj i weź to sobie do serca: PAN jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego ustaw i nakazów, które ci dzisiaj polecam, aby się dobrze powodziło tobie i twojemu potomstwu; żebyś mógł długo przebywać w kraju, który ci na zawsze daje PAN, twój Bóg”. Pwt 4, 37-40 #nowyrok #2023 #słowona2023 #inspiracja #rozwój #duchowość #rozwójduchowy #słowoboże #biblia #pismoświęte #biblejournaling #chrześcijanka #katoliczka #wiara #bóg #modlitwa #szczęśliweżycie #szczęście