Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca…

Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.
A pokój wewnętrzny rodzi się w relacji z Bogiem.

☁️ A sercami waszymi niech rządzi POKÓJ Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. ☁️
Kol 3, 15

W tym trudnym czasie zadbajmy o pokój wewnętrzny, o pokój serca. I nieśmy ten pokój dalej, do wszystkich, którzy tego potrzebują… 💛