Dziś w Ewangelii mocne i trudne słowa. Jezus zadaj…

Dziś w Ewangelii mocne i trudne słowa. Jezus zadaje nam fundamentalne pytanie i daje niełatwe wskazania, jak żyć według wiary.
Kim jest dla mnie Jezus?
Za kogo Go naprawdę uważam? Zastanów się tak głęboko nad tym pytaniem…
I czy moje życie świadczy o tym, kim jest dla mnie Jezus?
Czy inni widząc mnie, mogą się poczuć bliżej Jezusa, poznać Jego miłość?
Co jest priorytetem w moim życiu?
Co jest dla mnie ważne?
Gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg?
Czy myślę o tym, co Boże, czy o tym, co ludzkie?
Czy potrafię się zaprzeć sama siebie…?
Czy potrafię zostawić wszystko i iść za Nim?
✝️
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je»

Dziś w Ewangelii mocne i trudne słowa. Jezus zadaj… Read More »