Być może w TWOIM ŻYCIU dzieje się teraz coś, co sp…

Być może w TWOIM ŻYCIU dzieje się teraz coś, co sprawia, że czujesz się, jakbyś przechodziła przez pustynię…
Jeśli tak, WEŹ te SŁOWA BOGA, który obiecuje, że TWOJA PUSTYNIA ZAKWITNIE!
👇
💛„Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia,
niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne,
niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono,
ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana,
wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe,
wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym:
Odwagi! Nie bójcie się!” 💛
Iz 35, 1-4

Ufaj 🙏
Przytulam 💛

Być może w TWOIM ŻYCIU dzieje się teraz coś, co sp… Read More »