Czasem wydaje nam się, że Bóg nie słyszy naszych m…

Czasem wydaje nam się, że Bóg nie słyszy naszych modlitw. A może to my nie słyszymy Jego odpowiedzi?
On nas zapewnia, że słyszy i widzi…
Zaufaj Mu, że odpowie w najlepszym momencie i w najwłaściwszy dla Ciebie sposób.