Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest tak wspa…

Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest tak wspaniały, że chce Ci dać znacznie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. On nie jest Bogiem „bylejakości”, On ma rozmach 🤩
Zaufaj Mu 💛🙏

„Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.”
Ef 3, 20