I pójdą narody do twojego światła, królowie do bla…

✨I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.✨
Iz 60, 3