Jeśli teraz właśnie tak się czujesz,…

Jeśli teraz właśnie tak się czujesz,
to PSALM 31 jest modlitwą dla Ciebie 💛

ON jest Twoją ucieczką, ON Cię chroni, w Jego rękach jest najbezpieczniej 💛

„Ty bowiem jesteś dla mnie skałą
i twierdzą;
przez wzgląd na imię Twoje
kieruj mną i prowadź mnie!
Wydobądź mnie z sieci
zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
Pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: Ty jesteś moim Bogiem.
W Twoim ręku są moje losy:
wyrwij mnie z ręki mych wrogów
i prześladowców!
Panie, niech nie doznam zawodu,
skoro Cię wzywam…”

Psalm 31

Przytulam 💛