Jezus jest wszechmocny i przez naszą WIARĘ może na…

Jezus jest wszechmocny i przez naszą WIARĘ może nam uczynić wszystko, czego pragniemy.
Kobieta cierpiąca na krwotok tylko dotknęła się Jego płaszcza i została uzdrowiona.
O ile więcej może uczynić w TWOIM ŻYCIU, jeśli Go o to Z WIARĄ poprosisz.
"Talitha kum, dziewczynko mówię ci WSTAŃ" (Mk 5, 41) – to samo mówi do Ciebie…
WSTAŃ! i żyj w Jego miłości, w Jego błogosławieństwie.