„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedn…

⭐️„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
J 3, 16

⭐️„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Łk 2, 10-11

⭐️„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.”
Iz 9, 5

Cudownych świąt Bożego Narodzenia ✨
Niech Jezus narodzi się i błogosławi w każdej sferze Twojego życia ✨