To Słowo Boże jest dla wszystkich z Was, które prz…

To Słowo Boże jest dla wszystkich z Was, które przechodzą teraz przez trudny czas w życiu…
TWOJE ŁZY NIE SĄ BOGU OBOJĘTNE.
On zareaguje – w najlepszym czasie i w najlepszy sposób. Proszę – wytrwaj w ufności 💛🙏