Ze wszystkim przychodź do Mnie. Z drobiazgami dnia…

Ze wszystkim przychodź do Mnie. Z drobiazgami dnia też. Lubię taką domową intymność. JA NIE CHCĘ BYĆ W TWYM ŻYCIU OFICJALNĄ POSTACIĄ, której oddaje się kult i z lękiem przeprasza. CHCĘ BYĆ DOMOWNIKIEM MAJĄCYM UDZIAŁ WE WSZYSTKIM. I pragnę wielkiej zażyłości – bez lęku, z dziecięcą ufnością, cokolwiek się zdarzy.

Alicja Lenczewska
„Świadectwo”