Zgadzasz się z tym…

⁉️Zgadzasz się z tym❓

„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie 🤲
Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce 💛, nie żałując i nie czując się przymuszonym…”
2 Kor 9, 6-7

„Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami 🍒”
Prz 1, 31