„Czas honoru: Powstanie”: „Dziewczyna z granatem”

Wspominając Dziewczyny z Powstania ❤️
https://youtu.be/6pTPMq4ZrGw

„Czas honoru: Powstanie”: „Dziewczyna z granatem”