On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich ran…

💕On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Ps 147, 3
💕On przebacza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie twe słabości. Ps 103, 3